Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

น้ายาทาความสะอาดอเนกประสงค์

ซาคอต  น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์
SARKOTÉT SMOOTH CLEANER

     ซาคอต น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ มีประสิทธิภาพในการชำระล้างคราบสกปรก คราบไขมัน ฝุ่นละออง โดยไม่ทำลายพื้นผิวที่ทำความสะอาด ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท ไม่กัดกร่อนพื้นผิว อ่อนโยนต่อผู้ใช้งาน สามารถสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ

     คุณสมบัติของ น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์

  • - ชำระล้างคราบสกปรกที่เกิดจากการผลิต การทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • - ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เปรอะเปื้อนคราบไขมัน คราบน้ำมัน
  • - ดักจับคราบไขมัน คราบสกปรก ไม่เกาะติดกับพื้นผิว

     น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับ

  • - ชำระล้างผิวโลหะ คราบไขมัน คราบน้ำมันจากการผลิต
  • - ทำความสะอาดพื้นคอนกรีต พื้นซีเมนต์ พื้นซีเมนต์ขัดมัน
  • - ทำความสะอาดพลาสติก อุปกรณ์พลาสติก
  • - ชำระล้างเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร
  • - ชำระล้างคราบยางจากพืชเกาะติดเครื่องจักร
  • - ทำความสะอาดภายในครัวเรือน