Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

เบนซิลขาว

ซาคอต  เบนซิลขาว
SARKOTÉT WHITE GAS

     ซาคอต เบนซิลขาว ผลิตจากสารสังเคราะห์ทางปิโตรเลียม มีส่วนประกอบของสารกลุ่มอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน เหมาะสำหรับการชำระล้างทำความสะอาด ใช้เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตยางสังเคราะห์ การผลิตยางธรรมชาติ อุตสาหกรรมการผลิตหมึกพิมพ์  ใช้เป็นตัวทำละลายเรซิน แรงกัดกร่อนผิวรุนแรง ใช้ลอกผิววัสดุ ใช้สำหรับล้างเพลทแม่พิมพ์ เติมน้ำมันตะเกียง น้ำมันไฟแช็ค

     คุณสมบัติของ เบนซิลขาว

 • - ชำระล้างคราบสกปรกบนพื้นผิว
 • - กัดกร่อนผิวได้ดี
 • - สารทำละลายเรซิน
 • - สารทำละลายใช้ในการผลิตทินเนอร์
 • - สารทำละลายในการผลิตยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาติ หมึกพิมพ์

     เบนซิลขาว เหมาะสำหรับ

 • - ชำระล้างวัสดุ คราบไขมัน คราบน้ำมันจากการผลิต
 • - ชำระล้างเครื่องมือโลหะ อุปกรณ์โลหะ ทำความสะอาดเครื่องจักร
 • - ชำระล้างทำความสะอาดโมล์ด แม่พิมพ์ เพลทแม่พิมพ์  ล้างเรซิ่น
 • - ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ

     สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

 • - หลีกเลี่ยงประกายไฟ แหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ
 • - สารที่เข้ากันไม่ได้ ได้แก่ สารออกซิไดซ์รุนแรง
 • - การเกิดปฏิกิริยา และการสลายตัวจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์

     ข้อควรระวังการใช้สาร

 • - ควรเก็บรักษาสารในพื้นที่ที่แห้งและเย็น มีการระบายอากาศ อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิไม่ควรเกิน 30 องศาเซลเซียส
 • - ควรปิดภาชนะทุกครั้งเมื่อเลิกใช้สาร ปิดฝาภาชนะให้สนิท
 • - ไม่ควรวางบรรจุภัณฑ์ใกล้บริเวณที่เกิดประกายไฟ แหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ และสารที่เข้ากันไม่ได้
 • - ไม่ควรสูบบุหรี่ใกล้บริเวณที่ใช้สาร และจัดเก็บสาร
 • - สถานที่เก็บควรถูกต้องตามกฎหมายที่กรมโรงงานกำหนดในเรื่องการจัดเก็บวัตถุอันตราย มีป้ายเตือนอันตราย ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ระยะห่างจากแหล่งความร้อน แหล่งเชื้อเพลิง อาคารสามารถป้องกันประกายไฟ