Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

Thinner XT-501

Thinner XT-501

ทินเนอร์ผสมอะคริลิค S-104 มีคุณสมบัติในการทำละลายอะคริลิคได้ดี แห้งตัวไว ไม่ก่อให้เกิดคราบขาวขึ้นใต้ฟิล์มอะคริลิค เพิ่มคุณสมบัติพิเศษในการนำพาความชื้นจากผิวปูนซีเมนต์ออกจากฟิล์มสีได้ดี ลดการเกิดคราบด่างขาว คราบน้ำ*

*ขึ้นอยู่กับคุณภาพผิวซีเมนต์ที่ทาเคลือบ