Call Center : 0 2328 1464-6  

SARKOTET

About Company
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิวิค เคมิคอล เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม นำเข้าผงพิกเม้นต์ ผลิต และจำหน่าย สีน้ำอุตสาหกรรรม หมึกพิมพ์เฟล็กโซ สีสูตรน้ำและผลิตภัณฑ์สูตรน้ำ สีเคลือบอะคริลิค สูตรน้ำและน้ำมัน สำหรับงานโลหะ ซีเมนต์ สีเคลือบอีนาเมลสูตรน้ำ สำหรับโลหะ สารทำละลายโซเว้นท์ กาวลาเท็กซ์สำหรับงานไม้ เฟอร์นิเจอร์ และกระดาษ

บริษัทได้ให้การบริการแก่ลูกค้าจำนวนมากในกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ โลหะ และงานก่อสร้าง ทั้งอุตสาหกรรมรายย่อยจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ด้วยประสบการณ์ทางด้านเคมีภัณฑ์โดยตรงของทางบริษัท จึงสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าประเภทต่างๆของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการและประเภทงาน

Type of Company
ได้จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

Basic Information
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิวิค เคมิคอล เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรม สารทำละลาย โซเว้นท์ และ เคมีชนิดอื่นๆ วัตถุดิบบางส่วนมีการนำเข้ามาจากผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศ และบางส่วนมีแหล่งผลิตที่อยู่ในประเทศ จึงทำให้ทางบริษัทสามารถหาวัตถุดิบประเภทเคมีภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานและน่าเชื่อถือ มีการวางแผนในการจัดซื้อวัตถุดิบในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อลดปัญหาวัตถุดิบขาดตลาด เพื่อความต่อเนื่องในการผลิตและจัดส่งสินค้า
ส่วนด้านงานประเภทสี และกาว บริษัทได้มีการนำเข้าวัตถุดิบการผลิตมาจากทางต่างประเทศ และมีผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิต จึงสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งประเภทของสี โทนสีต่างๆ ประเภทของไบน์เดอร์ (BINDER)
ความเหมาะสมในชิ้นงานและสินค้าของทางบริษัท รวมทั้งให้คำปรึกษาในการเลือกใช้สินค้าที่เหมาะกับประเภทงานของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้นำไปใช้งานได้อย่างถูกวิธี และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของงานของลูกค้า

Transportation
การจัดส่งสินค้าของทางบริษัท มีรถบรรทุกขนาดเล็ก และ รถกระบะ บริการส่งของถึง มือลูกค้า ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัดบางส่วน ในส่วนของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทางบริษัท จะใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน ตามแต่ละพื้นที่