Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

ทินเนอร์ล้าง No.1

ซาคอต  ทินเนอร์ล้าง เบอร์ 1
SARKOTÉT WASHING THINNER NO.1

     ซาคอต ทินเนอร์ล้าง เบอร์ 1 ผลิตจากสารสังเคราะห์ทางปิโตรเลียม มีส่วนประกอบของสารกลุ่มอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน เอสเธอร์ และสารเติมแต่งในอัตราส่วนที่เหมาะสม เหมาะสำหรับการชำระล้างทำความสะอาด ใช้เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตยางสังเคราะห์ การผลิตยางธรรมชาติ อุตสาหกรรมการผลิตหมึกพิมพ์  ใช้เป็นตัวทำละลายเรซิน แรงกัดกร่อนผิวรุนแรง ใช้ลอกผิววัสดุ ใช้สำหรับล้างเพลทแม่พิมพ์

     คุณสมบัติของ ทินเนอร์ล้าง เบอร์ 1

 • - ชำระล้างคราบสกปรกบนพื้นผิว
 • - กัดกร่อนผิวได้ดี
 • - สารทำละลายเรซิน
 • - สารทำละลายใช้ในการผลิตทินเนอร์
 • - สารทำละลายในการผลิตยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาติ หมึกพิมพ์

     ทินเนอร์ล้าง เบอร์ 1 เหมาะสำหรับ

 • - ชำระล้างวัสดุ คราบไขมัน คราบน้ำมันจากการผลิต
 • - ชำระล้างเครื่องมือโลหะ อุปกรณ์โลหะ ทำความสะอาดเครื่องจักร
 • - ชำระล้างทำความสะอาดโมล์ด แม่พิมพ์ เพลทแม่พิมพ์  ล้างเรซิ่น
 • - ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ

     สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

 • - หลีกเลี่ยงประกายไฟ แหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ
 • - สารที่เข้ากันไม่ได้ ได้แก่ สารออกซิไดซ์รุนแรง
 • - การเกิดปฏิกิริยา และการสลายตัวจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์

     ข้อควรระวังการใช้สาร

 • - ควรเก็บรักษาสารในพื้นที่ที่แห้งและเย็น มีการระบายอากาศ อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิไม่ควรเกิน 30 องศาเซลเซียส
 • - ควรปิดภาชนะทุกครั้งเมื่อเลิกใช้สาร ปิดฝาภาชนะให้สนิท
 • - ไม่ควรวางบรรจุภัณฑ์ใกล้บริเวณที่เกิดประกายไฟ แหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ และสารที่เข้ากันไม่ได้
 • - ไม่ควรสูบบุหรี่ใกล้บริเวณที่ใช้สาร และจัดเก็บสาร
 • - สถานที่เก็บควรถูกต้องตามกฎหมายที่กรมโรงงานกำหนดในเรื่องการจัดเก็บวัตถุอันตราย มีป้ายเตือนอันตราย ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ระยะห่างจากแหล่งความร้อน แหล่งเชื้อเพลิง อาคารสามารถป้องกันประกายไฟ