Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

น้ามันซักแห้ง / น้ามันสน

ซาคอต  น้ำมันซักแห้ง / น้ำมันสน
SARKOTÉT WHITE SPIRIT

     ซาคอต น้ำมันซักแห้ง หรือน้ำมันสน หรือไว้ท์สปิริต ผลิตจากสารสังเคราะห์ทางปิโตรเลียม มีส่วนประกอบในกลุ่มอะลิฟาติกส์ ไฮโดรคาร์บอน เหมาะสำหรับทำละลายสีแห้งช้า (2K) น้ำมันวานิช หมึกพิมพ์เคลือบเงา หมึกพิมพ์ออฟเซ็ท สีน้ำมันรองพื้น ใช้ผสมหมึกย้อมไม้ ล้างคราบหมึกบางชนิด เช็ดล้างทำความสะอาดคราบหมึก ใช้ล้างคราบน้ำมัน ล้างโซ่จักรยาน โซ่มอเตอร์ไซด์ ทำความสะอาดเครื่องจักร

     คุณสมบัติของ น้ำมันซักแห้ง / น้ำมันสน

 • - สารทำละลายผสมสีน้ำมัน
 • - สารทำละลายผสมหมึกพิมพ์ออฟเซ็ท
 • - ใช้สำหรับทาหรือพ่นสี ไม่ขึ้นฝ้า
 • - ทำละลายได้ดี

     น้ำมันซักแห้ง / น้ำมันสน เหมาะสำหรับ

 • - ทำละลายสีน้ำมัน แลคเกอร์ ใช้ทาหรือพ่น
 • - ทำละลายหมึกพิมพ์ออฟเซ็ท
 • - ทำความสะอาดคราบน้ำมัน
 • - ทำความสะอาดเครื่องจักร

     สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

 • - หลีกเลี่ยงประกายไฟ แหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ
 • - สารที่เข้ากันไม่ได้ ได้แก่ กรดไนตริกเข้มข้น กรดซัลฟูริก คลอโรฟอร์ม สารประกอบคลอรีน สารออกซิไดซ์ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ พลาสติก
 • - การเกิดปฏิกิริยา และการสลายตัวจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์

     ข้อควรระวังการใช้สาร

 • - ควรเก็บรักษาสารในพื้นที่ที่แห้งและเย็น มีการระบายอากาศ อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิไม่ควรเกิน 30 องศาเซลเซียส
 • - ควรปิดภาชนะทุกครั้งเมื่อเลิกใช้สาร ปิดฝาภาชนะให้สนิท
 • - ไม่ควรวางบรรจุภัณฑ์ใกล้บริเวณที่เกิดประกายไฟ แหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ และสารที่เข้ากันไม่ได้
 • - ไม่ควรสูบบุหรี่ใกล้บริเวณที่ใช้สาร และจัดเก็บสาร
 • - สถานที่เก็บควรถูกต้องตามกฎหมายที่กรมโรงงานกำหนดในเรื่องการจัดเก็บวัตถุอันตราย มีป้ายเตือนอันตราย ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ระยะห่างจากแหล่งความร้อน แหล่งเชื้อเพลิง อาคารสามารถป้องกันประกายไฟ