Call Center : 0 2328 1464-6  

สินค้าของเรา

รองพื้นปูนใหม่กันด่าง
น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน
สีทาอาคารภายใน
สีทาอาคารภายนอก
สีทาอาคาร Dirt Shied
สีทาฝ้า เพดาน
สีอะคริลิค คูล สะท้อนความร้อน
สีอะคริลิค รูฟ เพ้นท์ ทาหลังคา
สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก
สีเคลือบเงาอีนาเมล สูตรน้ำ
แม่สีโปสเตอร์
สีโปสเตอร์ สะท้อนแสง
สีอะคริลิค สำหรับเขียนป้ายผ้า
สีอะคริลิค สำหรับเขียนป้ายโฆษณา
สีอะคริลิค 100% สาหรับตกแต่งปูนปั้นและของเล่นไม้
สีมุกทองคำ สาหรับงานภายนอกและภายใน
สีมุกทองคำสาหรับตกแต่งสีพระพุทธรูป
สีพลาสติซอล สาหรับงานเคลือบผิว
สีพิมพ์ผ้า
สีย้อมผ้า
สีพิมพ์กระดาษ (ย้อม)
สีพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
กาวลาเท็กซ์ AAA No. 333
กาวลาเท็กซ์ AAA No. 999
กาวอัดประสานไม้
กาวลาเท็กซ์ AAA No. 1608 Low VOCs
กาวลาเท็กซ์ AAA No. 1608 H/C Low VOC
กาวสำหรับการผลิตกล่องลูกฟูก ชนิดส่งมือ No. 1018
กาวสาหรับการผลิตกล่องลูกฟูก ชนิดเครื่องจักร No. 1021
กาวติดฉลาก สาหรับขวดแก้ว
กาวติดฉลากขวดPETE และพื้นผิวมัน
กาวสาหรับงานประดิษฐ์ No. 1049
กาวชนิดพิเศษสาหรับงานประดิษฐ์ No. 2049
สีรองพื้นไม้ สูตรน้า ชนิดใส
สีเคลือบเงาไม้ สูตรน้า ชนิดใส
สีย้อมไม้ สูตรน้ำ
S-100 น้ำยาเคลือบเงาคอนกรีต
Organic Pigment Powder
OrganicPigment Paste (Water base)
Inorganic Pigment Powder
Inorganic Pigment Paste
Pearl Pigment
ผงสีสะท้อนแสง
น้ายาบ่มคอนกรีต
น้ายาผสมปูนเพื่อลดน้า
กันซึมสาหรับพื้นซีเมนต์และหลังคา
สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่
ฟลอร์ฮาร์ด 7000
น้ายาประสานคอนกรีต
วอลพุตตี้
น้ายาทาความสะอาดอเนกประสงค์
ทินเนอร์ล้าง เกรดพิเศษ
ทินเนอร์ล้างเรซิ่น
ทินเนอร์ล้าง No.1
ทินเนอร์ล้าง AAA
ทินเนอร์ AAA อย่างดี
ทินเนอร์ พ่นสีอะคริลิค (1K สีแห้งเร็ว)
ทินเนอร์ พ่นสี (2K สีแห้งช้า)
น้ามันซักแห้ง / น้ามันสน
เบนซิลขาว
กอฮอล์
แชล็คขาวสาเร็จรูป
เคมีภัณฑ์ทั่วไป
สารทำละลาย
กาวประสาน พีวีซี
รับจ้างทาสีอาคารสูง
สีรองพื้นอีพ็อกซี่
สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ ชนิดใส
น้ำยากำจัดตะไคร่และราดำ
Organic Pigment Paste (Solvent Base)
Granite Rock
ทินเนอร์ล้าง 2A
เครื่องพ่นสีไฟฟ้า JBS GR400C
อีพ็อกซี่แอนติรัส ไพร์เมอร์
S-104 Acrylic
Thinner XT-501
ตัวแทนจำหน่าย S-100 Acrylic